Helpt bij participatie

Met inwoners, collega's en partners aan de slag

Case

Emotioneel Programma van Eisen

De vraag van de opdrachtgever

“We willen graag weten welke eisen en wensen medewerkers van De Zellingen hebben voor de nieuwe inrichting van Crimpenersteyn. Door hen al vroegtijdig te betrekken, snappen zij het gebouw beter en voel ze zich meer eigenaar van gemaakte keuzes.” (Anky van Geel)

De oplossing van Procesmakers

Door middel van een vragenlijst verkregen we inzicht in de werkprocessen en gewoonten van medewerkers én bewoners ten aanzien van het ontwerp en de inrichting van het nieuwe pand.
Deze vragenlijst was de basis voor een workshop waarin de vertaalslag werd gemaakt naar ruimtelijke wensen en eisen.
Alle opbrengsten werden uiteindelijk gebundeld in een rapport dat De Zellingen kan gebruiken voor de verdere planontwikkeling.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn organisaties en mensen op zoek naar creatieve en vernieuwende manieren om in contact te komen met inwoners, partners en collega’s.

Het liefst werken we samen met mensen die begrijpen dat betrokkenheid vragen samen gaat met betrokken zijn.